ISSN - 1300-0578 | e-ISSN - 2687-2242
Cilt : 29 Sayı : 1 Yıl : 2021
Index
Membership
Applications

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

Kurucu (Founder)

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği 

Dergi Sahibi (Owner)

Feyhan Ökten /Ankara Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği adına Dernek Başkanı

Baş Editör (Editor in Chief)

Aslı Dönmez / Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H
Email: [email protected]

Editörler (Managing Editor)

Özlem Selvi Can / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Email: [email protected]

Reyhan Polat / Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H
Email: [email protected]

Editör Yardımcıları (Editorial Assistants)

Bahar Sakızcı Uyar/ Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H
Email: [email protected]

Savaş Altınsoy / Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H
Email: [email protected]

İstatistik Editörü (Statistical Editor)

Derya Gökmen / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD

Güven Özkaya / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD

M. Çağatay Büyükuysal / Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD

Dil Editörleri (Language Editors)

Gürkan Kazancı
Ümit Özkan

Editöryal Danışma Kurulu

Vojislava Nešković
Department of Anaesthesia and Intensive Care, Military Medical Academy Belgrade, Serbia

Andrijan Kartalov
Department of Anesthesiology, Reanimation and Intensive Care, Faculty of Medicine Ss Cyril and Methodius University Skopje, Republic of Macedonia

Dusanka Janjevic
Department of Anaesthesiology, ENT Clinic, Clinical Centre of Vojvodina Novi Sad, Serbia

Jasmina Smajic
Department of Anesthesiology and Reanimation, University Clinical Center Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Hristo Bozov
Department of Anesthesiology and Intensive Care, Medical University of Varna Varna, Bulgaria

Semra Demirbilek
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Menteşe/Muğla

Seda Banu Akıncı
Hacettepe Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Sıhhiye/Ankara

Alparslan Turan
Department of Outcomes Research, Anesthesiology Institute, Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio/ USA

Sumru Şekerci
Ankara Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Çankaya/Ankara

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale